Apostolstwo dobrej śmierci

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci

 

Apostolstwo Dobrej Śmierci

 

Kult Matki Bożej Bolesnej ma swoje źródła w proroczych słowach Symeona; „ A Twoją duszą miecz przeniknie”( Łk 2.35) oraz boleść Maryi w Jej obecności pod krzyżem Chrystusa (J 19,25-27). Stowarzyszenie ADS zostało zatwierdzone przez Papieża Piusa X w 1865r. Na terenie Polski powstawały pierwsze grupy stowarzyszenia prowadzone przez liderów (zelatorów) po roku 1918. Okres wojny i komunizmu przerwał ich działalność. wznowiona w latach osiemdziesiątych do dziś ciągle się rozwija. Od roku 1987 na mocy Dekretu Kard. J. Glempa została utworzona przy Sanktuarium Matki Bożej w Górce Klasztornej Filia Apostolstwa Dobrej Śmierci wraz z oficjalną posługą duszpasterską Księży Misjonarzy Świętej Rodziny.

 

Cele apostolstwa

 

ADS jest stowarzyszeniem modlitewnym, którego zadaniem jest ciągła troska o dobre przygotowanie się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Członkowie stowarzyszenia przez swoje ofiary i modlitwy pragną wyjednać dla wiernych-wytrwania w łasce uświęcającej, dla grzeszników i obojętnych-łaskę nawrócenia, dla wszystkich-łaskę dobrej śmierci. Żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa, propagując m.in. Różaniec do Siedmiu Boleści matki Bożej. ADS swoją modlitwą obejmuje ludzi konających, nieuleczalnie chorych, rodziny czuwające i posługujące chorym, osoby osierocone po stracie najbliższych. Apostolstwo obejmuje stałą modlitwą Kościół, Ojca Świętego, młodzież i dzieci, powołania kapłańskie, zakonne, modli się o łaskę nawrócenia i wiary dla grzeszników i obojętnych, oraz w różnych wyznaczonych intencjach. Stowarzyszenie przychodzi z pomocą duchową i materialną ludziom samotnym, chorym, opuszczonym, podejmuje krucjatę w obronie dzieci poczętych.

 

Trzy stopnie przynależności do Apostolstwa

 

I stopień-wpisanie do Księgi Stowarzyszenia, co jest równoznaczne z oddaniem się pod opiekę Matki Bożej, Patronki dobrej śmierci,

 

II stopień-zobowiązanie do codziennego odmawiania trzy razy Zdrowaś Maryjo z wezwaniem na końcu: „Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci módl się za nami” oraz „Święty Józefie-módl się za nami”.

 

III stopień-dołączenie do wcześniejszych modlitw codziennego rachunku sumienia oraz raz w miesiącu przystąpienie do Sakramentu Pojednania i Eucharystii połączone z refleksją nad godnym przygotowaniem się na śmierć.

 

ADS przy parafii św. Wawrzyńca w Luzinie

 

Zostało założone w 2003r przez panią Agnieszkę Labuda, która była zelatorką Apostolstwa przez dziesięć lat. Z jej inicjatywy przy kilku parafiach powstały grupy ADS, w których inicjowała stałą działalność. Jej śmierć dnia 2 stycznia 2014 roku jest dla członków stowarzyszenia dużą stratą. Pogrzeb odbył się 7 stycznia w Lęborku. Stowarzyszenie od 2004r posiada własną chorągiew. Luzińska grupa ADS spotykała się regularnie na modlitwie w pierwszą środę miesiąca. Teraz jest to wspólne spotkanie modlitewne połączone z nabożeństwem do św. Filomeny, które odbywa się w ostatni wtorek miesiąca o godz. 20.00 z udziałem bardzo wielu parafian. Duszpasterskim opiekunem grupy od września 2013r oraz prowadzącym te nabożeństwa jest ksiądz Zbigniew. Za wszystkie starania Księdzu Zbigniewowi w tym najważniejszym kapłańskim zadaniu na ziemi, którym jest troska o dobre chrześcijańskie życie i zbawienie wieczne nas, naszych krewnych i bliźnich, Bóg błogosławi, św. Filomena wytrwałość i gorliwość wyprasza a ludzie szacunkiem i życzliwością darzą.

 

Nowym zelatorem grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci działającej przy naszej parafii została Pani Regina Miotk. Również od aktywności zelatora i współpracy z opiekunem duchowym zależy stały rozwój i posługa tego Stowarzyszenia. Pani Reginie życzymy entuzjazmu i wytrwałości w pełnieniu tej funkcji.

 

Dnia 21 czerwca liczna grupa członków ADS z Księdzem Zbigniewem odbyła autokarową pielgrzymkę do Górki Klasztornej, Maryjnego Sanktuarium, centrum Apostolstwa w Polsce.

 

Obecnie ADS liczy w Polsce ponad 400 tys. członków i 1100 zelatorów. Dla stowarzyszonych wydaje biuletyn ( kwartalnik) „Nadzieja i Życie”

 

 

 

Spotkania w pierwszą środę miesiąca. Więcej informacji na stronie: http://www.filomena.org.pl.