Historia Parafii

 

1. Parafia została powołana ok 1245 r. dzięki zakonowi norbertanów.
Została ona wydzielona z diecezji chełmińskiej, należała do dekanatu lęborskiego.
Zakon norbertanów miał ją w swoim posiadaniu do roku 1772.

2. Pierwsza wzmianka o luzińskim plebanie pojawia się w roku 1312.

3. W roku 1584 wizytator oficjał gdański Mikołaj Myloninus oficjalnie podał św. Wawrzyńca,
jako patrona luzińskiej parafii. W kościele parafialnym w Luzinie postać św. Wawrzyńca upamiętniają:
ozdobny witraż, boczny ołtarz, feretron.

4. W roku 1599 wymieniono wsie należące do parafi w Luzinie,
były to: Kamłowo (Kębłowo), Goszczinino (Gościcino), Barłomino, Robaczkowo (Robakowo),
Wysoczyno (Wyszecino), Strzebielino, Zielony Dwór, Gowino Małe, Gowino Wielkie,
Dąbrówka, Ustarbowo, Sopieszyno, Przetoczyno, Częstkowo, Milwino, Sosnowa Góra,
Luzino w tym kształcie parafia dotrwała do 1945 roku.

5. W latach 1733- 1740 ks. proboszcz Mateusz Tadeusz Rzepczyński
wybudował kościół „nowy z kamienia moszczony z boku cegłami”.

6. W 1780 roku wybudowano plebanię, proboszczem był ks. Grzegorz Plutowski.

7. W roku 1890 ks. proboszcz Ludwik Machalewski założył cmentarz parafialny.

8. W roku 1924 miał miejsce remont kościoła, wieży, dachu, a od roku 1928 kościół posiadał energię elektryczną.

9. 3 lutego 1945 roku w luzińskiej parafii miał miejsce postój więźniów
ewakuowanych z obozu koncentracyjnego Stutthof, ówczesnym proboszczem
był ks. Mieczysław Sumiński, w kościele znajduje się płaskorzeźba upamiętniająca to wydarzenie.

10. Po roku 1947 z parafii w Luzinie w różnym czasie odłączono następujące Gromady:
Gościcino wybudowanie i Zielony Dwór; Przetoczyno i Sosnową Górę; Częstkowo,
Milwino i Wyszecino; Charwatynię i Tabacznik włączono we wrześniu 1982 roku,
do nowo powstałej parafi w Strzebielinie; Kębłowo i Kochanowo; Ustarbowo.

11. W latach 1947 – 1950 przebudowano i rozbudowano kościół.
Wyburzono starą zakrystię, drugie wejście do kościoła i chór.
Powiększono prezbiterium, dobudowano nową zakrystię i chrzcielnicę.

12. W lutym 1983 roku rada duszpasterska wraz ks. proboszczem
Henrykiem Szydłowskim podjęła decyzję budowy domu katechetycznego.
Po powrocie katechezy do szkół budynek został przystosowany na nową plebanię,
w której mieści się mieszkanie ks. proboszcza, wikariusza i biuro parafialne.

13. W 1994 roku została wybudowana kaplica pogrzebowa pw. Zmartwychwstania Pańskiego.

14. 10 sierpnia 1995 roku uroczyście obchodzony był odpust św. Wawrzyńca połączony z 750 – leciem powstania Luzina.

15. W maju 1996 roku w Luzinie miało miejsce nawiedzenie relikwii św. Wojciecha.

16. W roku 2003 od 31 maja do 7 czerwca parafię św. Wawrzyńca w Luzinie nawiedził obraz Jezusa Miłosiernego.


Proboszczowie w parafii pw. św Wawrzyńca:

1. Ks. Wojciech Goręczyca w latach 1627 - 1634

2. Ks. Bartłomiej Kozłowski 1634-1638

3. Ks. Michał Parchn 1649- 1659

4. Ks. Mikołaj Sosnowicz 1663

5. Ks. Jan Jansenius 1673-1681

6. Ks. Jan Kowalkowski 1681-16.04.1681

7. Ks. Wawrzyniec Rubinkowski 1681-1684

8. Ks. Jan Kazimierz Zgierzyński 1684-1700

9. Ks. Piotr Bronk 1700-1705

10. Ks. Maciej Rzepczyński 1705-1758

11. Ks. Grzegorz Adam Plutkowski 1758-1798

12. Ks. Jakub Krefft 1798- 1834

13. Ks. Antoni Kleist 07.05.185-01.05.1874

14. Ks. Józef Herman Schultz 1874-1883

15. Ks. Jan Bernard Hebel 1883-1884

16. Ks. Ludwik Machalewski 6.06.1884-20.04.1920

17. Ks. Franciszek Kalisz 1920-1921

18. Ks. Bernard Gończ 10.11.1921-1940

19. Ks. Józef Bartelb 1940-1941

20. Ks. Teodor Plewa 05.05.1941-1943

21. Ks. Mieczysław Sumiński 20.09.1946-1982

22. Ks. Henryk Szydłowski 25.09.1982-15.05.2011

23. Ks. Zygfryd Leżański 15.05.2011-