Duszpasterze

Proboszcz:

 •  ks. Prałat Zygfryd Leżański

Wikariusze:

 • ks. Grzegorz Daroszewski
 • ks. Tomasz Dopke

Rezydent:

 •  ks. Zbigniew Neumuller

Emeryt:

 • ks. Prałat Henryk Szydłowski


Kapłani pochodzący z naszej parafii:

 • ks. dr Jan Busław - św. 1826 r.
 • ks. Franciszek Rąbca - św. 4.05.1862 r.
 • ks. Józef Żelewski - św. 25.07.1971 r.
 • ks. Jan Bernard Hebel - św. 11.05.1873 r.
 • ks. Walenty Dąbrowski - św. 12.07.1874 r.
 • ks. Teofil Stumberg-Sychowski - św. 23.07.1887 r.
 • ks. Leon Wyciecki - św. 1891 r.
 • ks. Bolesław Tempski - św. 19.01.1896 r.
 • ks. Franciszek Herman - św. 16.03.1902 r.
 • ks. Józef Milka - św. 1923 r.
 • ks. Aleksander Doering - św. 1937 r.
 • ks. Stanisław Klass - św. 1958 r.
 • ks. Alojzy Klein - św. 17.06.1961 r.
 • ks. dr Antoni Klein św. 9.06.1962 r.
 • ks. Zygmunt Trybowski - św. 2.06.1963 r.
 • ks. prof. dr hab. Jan Perszon - św. 22.05.1983 r.
 • ks. Zenon Pipka - św. 1989 r.
 • ks. dr Marek Trybowski - św.
 • ks. Leszek Kryża - św. 21.05.1991 r.
 • ks. Piotr Dobek - św. 6.06.1992 r.
 • ks. Zbigniew Neumuller - św. 21.05.1994 r.
 • ks. Henryk Mruczkowski - św. 12.06.2010 r.