Sakramenty

 

zdj3

 

Sakrament chrztu świętego:

Udzielamy w 1 niedzielę miesiąca lub 3 sobotę miesiąca. Rodzice do kancelarii parafialnej
dostarczają następujące dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka,
 • dane personalne rodziców chrzestnych i swoje,
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, zawierające potwierdzenie, że są wierzący, praktykujący i nie mają przeszkód, by pełnić funkcję chrzestnych.
 • jeżeli rodzice dziecka mieszkają w innej parafii należy dostarczyć stosowną zgodę na udzielenie chrztu 


Rodzice i chrzestni przed uroczystością chrztu biorą udział w nauce chrzcielnej w piątek
przed 1 niedzielą lub piątek przed 3 sobotą miesiąca.

 

 

zdj2

 

Sakrament małżeństwa:

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej (np. pół  roku  wcześniej) 
w  celu  ustalenia  daty  i  godziny  zawarcia  związku  małżeńskiego.

Dostarczają następujące dokumenty:

 • akty chrztu (ważny 3 miesiące od daty wydania),
 • dowody osobiste,
 • świadectwa ukończenia katechizacji na poziomie szkoły ponadpodstawowej,
 • jeśli zamierzają zawrzeć ślub konkordatowy – 3 egz. zaświadczenia z USC, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 3 miesiące od daty wydania).
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu przedmałżeńskiego(dla narzeczonych).

  Przygotowanie do ślubu:
 • dalsze - dokonuje  się  w  ramach  życia  rodzinnego  i  w  czasie  katechezy  szkolnej;
 • bliższe - jest  to  katecheza  w  ostatniej  klasie (maturalnej na  poziomie  Liceum  Ogólnokształcącego lub Technikum  i  ostatniej  klasy  Szkoły  Zawodowej - Wystarczy  dobry  stopień  z  religii  na  Dyplomie  Maturalnym.  Po  ukończeni  Szkoły  Zawodowej  potrzebne  jest  osobne  świadectwo,  które  mówi  wprost  o  odbyciu  „kursu  przedmałżeńskiego”). Dla młodzieży, która go nie ukończyła w szkole taki kurs  przygotowania  bliższego  odbywa  się  w  kościele  parafialnym  św. Wawrzyńca  w  Luzinie  w  każdą  niedzielę  Adwentu  po  Mszy  św.  o  godzinie  17:30
 • bezpośrednie - jest do kurs dla narzeczonych, którzy  w  najbliższych  miesiącach pragną  przyjąć  Sakrament  Małżeństwa. Przygotowanie  to  odbywać  się  będzie  w   4  niedziele  -  najczęściej   w   Wielkim  Poście  po  Mszy  św.  o  godzinie  17:30.


Spisanie  „protokołu  z  rozmów  kanoniczno-duszpasterskich dla  narzeczonych”.  Dokonuje  tego  osobiście  jeden  z  kapłanów  pracujących  w  Parafii.Narzeczeni  - mieszkający  poza  terenem  parafii  -  otrzymują  na  piśmie  dokument,  który  nazywa  się  zapowiedziami.


Karteczki  do  Spowiedzi  przedślubnych.  Każdy  z  narzeczonych  otrzymuje  osobno  karteczkę,  którą  należy  przedstawić  Spowiednikowi  przy  konfesjonale  dwa  razy:  raz  zaraz  po  spisaniu  protokołu,  a  drugi  raz  na  kilka  dni  przed  samym  ślubem.


Drugie - obowiązkowe  stawienie  się  w  Biurze  Parafialnym.  Na  dwa  tygodnie  przed  samym  ślubem  oboje  narzeczonych  muszą  stawić  się  w  kancelarii  parafialnej.  Tam  razem  z  Kapłanem  omawiać  będą    pozostałe  wszystkie  sprawy  liturgiczno - duszpastersko – biurowe.

 • zaświadczenie o odbyciu spotkań w Poradni Rodzinnej.

Spotkania takie, należy umawiać telefonicznie, minimum trzy miesiące przed planowanym ślubem pod numerem  p. Zielonka 697 994 226 lub p. Hebel  796 864 727. Poradnia jest czynna w każdy wtorek w godzinach 17.30 – 19.00. W okresie wakacyjnym poradnia jest nieczynna. Narzeczeni planujący zawarcie sakramentu małżeństwa w miesiącu lipcu, sierpniu lub we wrześniu, powinni zgłosić się na spotkania odpowiednio wcześniej.

 

zdj6

 

 

Sakramentalia:

 • Pogrzeb

Rodzina lub bliscy zmarłego są proszeni o zgłaszanie się do biura parafialnego,
a w przypadku jego zamknięcia do któregoś z księży w celu ustalenia daty pochówku.
Trzeba dostarczyć akt zgonu w celu adnotacji w księgach parafialnych.