Scholka parafialna

 

Zadaniem dziewczęcej Scholi jest upiększanie liturgii Mszy św. niedzielnych i świątecznych z udziałem dzieci. Schola pełni ważną rolę w zgromadzeniu liturgicznym.  

      Instrukcja o muzyce w świętej liturgii MUSICAM SACRAM opisuje zadania scholi następująco: „Do niej bowiem należy troska o poprawne, zgodne z różnymi rodzajami śpiewu, wykonywanie właściwych im części liturgii oraz wspomaganie czynnego uczestnictwa wiernych przez śpiew w liturgii. Obecność scholi w liturgii ukazuje bogactwo i różnorodność posług i zaangażowania wiernych w sprawowanie liturgii. Przede wszystkim schola powinna wykonywać śpiewy dla nich przeznaczone, następnie powinna podtrzymywać śpiew wiernych, może też śpiewać pieśni na przemian z ludem (np. wierni refren, schola zwrotki), uczyć nowych pieśni, śpiewać pieśni trudne i wielogłosowe”.  

Fragment Parafialnego Koncertu Kolęd z udziałęm scholi

 

      Scholka parafialna stara się te zadania realizować śpiewając przynajmniej dwa razy w miesiącu na Mszy Świętej o godz. 12.00 oraz przygotowując się do nich na próbach w soboty.  Scholę tworzą: dziewczyny w wieku od I klasy SP do I Gimnazjum. Scholce akompaniują rodzice, grając na instrumentach. Opiekunowie: Ks. Tomasz, p. Jolanta Bańko. Na jednym z ostatnich spotkań zostały wybrane osoby funkcyjne, które będą reprezentowały scholkę oraz pomogą w organizowaniu naszych działań. I tak: Przewodniczącą została: Daria Tederko, zastępcą: Ewelina Socha, sekretarzem: Oliwia Naczk. Dzieci włączają się aktywnie w życie parafialne. W grudniu wykonały piękne ozdoby świąteczne i rozprowadzały je w I niedzielę Adwentu, zbierając na wakacyjny wyjazd. Trwają także przygotowania do nagrania płyty z piosenkami. Już pierwsze piosenki powstały i zapowiadają bardzo piękny krążek muzyczny. Oto jedna z nagranych piosenek:

Dzieciom organizowane są wspólne wyjazdy. W zeszłym roku byliśmy w Licheniu oraz Biskupinie, w najbliższe wakacje planowany jest tygodniowy wyjazd do Zakopanego.