Ogłoszenia30 NIEDZIELA ZWYKŁA  – 26.10.2014 r.
Parafia św. Wawrzyńca, 84-242 Luzino, ul. Kościelna 4

Parafialny Zespół Caritas: 
Nr r-ku 62 8349 0002 0016 0935 2000 0010
Parafia św. Wawrzyńca w Luzinie:
Nr r-ku 47 8349 0002 0016 0935 3000 0010
====================================================
  1. Podziękowanie. Wszystkim, którzy uczestniczyli w Misjach świętych, które zakończyły się w ubiegłą niedzielę składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Mamy nadzieję, że Bóg miłosierny poprowadzi nas dobrymi drogami przez kolejne 10 lat w duchu wiary w Kościele Rzymsko-katolickim, a u kresu naszego życia „okaże nam swoje pogodne Oblicze” i przyjmie do Nieba.

  2. Witraże w prezbiterium. Ukończyliśmy prace konserwatorskie i renowacyjne przy dwóch najbardziej ozdobnych witrażach w naszym kościele. We wtorek - 14 października br. był odbiór wykonanych prac. Cała Komisja Konserwatorska i Powiatowa pracę oceniła bardzo wysoko. Pani Inspektor Konserwator Urzędu Wojewódzkiego z Gdańska dokonała wpisu do protokołu odbioru słowa: „Komisja stwierdza dobrą jakość prac budowlano-konserwatorski i dokonuje odbioru bez zastrzeżeń”. Całość prac została wyceniona na sumę: 54.756.01 zł. Większą część pieniędzy pochodziła od Pana Starosty z Urzędu Powiatowego w Wejherowie. Przy okazji pragnę podziękować także Radzie Starosty Urzędu Powiatowego, która to Rada taką pomoc uchwaliła. Drugą część = ok. 25.000 pokryła kasa naszej Parafii. Sponsorom i wszystkim ofiarodawcom składamy wyrazy wdzięczności i podziękowania. Bóg zapłać.

  3. Msza św. kaszubska. Dzisiaj Mszę św. w języku kaszubskim o 13.15 poprowadzi Ks. Dyr. Leszek Kryża.

  4. Różaniec św. Do piątku włącznie Różaniec św. będzie dla dorosłych po wieczornej Mszy św. , a dla dzieci o 17.00.

  5. Uroczystość Wszystkich Świętych. W sobotę - 1 listopada Msze św. będą o: 7,30 / 9,00 / 10,30 i 11,45. Kolejna Msza św. będzie na Cmentarzu ok. 14,40. Nie będzie Mszy św. o godzinie 13.15 i 17,15. Okolicznościowe kazanie na Cmentarzu wygłosi Ks. Prof. Prałat Jan Perszon. Przypominamy, że w uroczystość Wszystkich Świętych wszyscy mamy obowiązek uczestniczyć we Mszy św.

Taca na budowę kościoła. Ofiary zebrane 1 listopada na naszym Cmentarzu przeznaczone będą na budowę nowej świątyni M.B. Różańcowej w Luzinie.

6. Biuro Parafialne. Ze względu na uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny biuro parafialne będzie czynne przed południem.

7.Procesja żałobna na Cmentarz. Procesja na Cmentarz do 5 Stacji - z naszego kościoła wyruszy 1 listopada o godz. 14,00.

8. Karteczki na „wypominki” jednorazowe i Msze św. zbiorowe można wziąć z ołtarza Św. Józefa. Wypisane należy przynosić do zakrystii lub do biura parafialnego.

9. Dzień Zaduszny. 2 listopada obchodzić będziemy wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tym roku Dzień Zaduszny wypada w niedzielę. Msze św. będą według porządku niedzielnego. Bezpośrednio po ostatniej Mszy św. w dzień Zaduszny - ze świecami udamy się na pobliski Cmentarz. W czasie procesji: w drodze i na Cmentarzu odmawiać będziemy za Zmarłych Różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

10. Odwiedziny Chorych. Ze względu na Dzień Zaduszny - chorych w domach odwiedzimy w sobotę - 8 listpada br.

11. Msze św. wspólne. Msze św. zbiorowe celebrować będziemy w dni powszednie od 3 - 10 listopada o godz. 17,00.

12. Odpust Zupełny. W Oktawie Dnia Zadusznego można zyskać dla dusz Osób Zmarłych odpust zupełny. Warunkiem jednak jest stan Łaski Uświęcającej, nawiedzenie kościoła lub cmentarza grzebalnego i modlitwa na intencję Ojca świętego.

13. Zdrowaśki. Wymianki jednorazowe czytać będziemy w Oktawie Dnia Zadusznego przed każdą Mszą św. w dni powszednie.

  1. Apostolstwo Dobrej Śmierci i czciciele św. Filomeny zapraszają na spotkanie modlitewne - 28 października we wtorek na godz. 20.00

  2. Dziś po Mszy Świętej o godz. 17.15 zapraszamy wszystkich borykających się z problemem alkoholowym na otwarty miting grupy AA do salki przy aptece.

  3. Holly Wins – po raz kolejny młodzież i nie tylko zapraszamy na noc zadumy refleksji i radości 31.10.2014 r. początek godz. 20.00. Bliższe szczegóły na plakatach. Zaprasza Pustynia Miast

  4. Litania Miast - Serdecznie zapraszamy w Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada do udziału w Litanii Miast – modlitewnym spotkaniu organizowanym przez młodych w kilku ośrodkach naszego kraju. Zapraszamy 1 listopada w godzinach od 19.45 do 21.15 na Plac Solidarności w Gdańsku przy Pomniku Poległych Stoczniowców, prosimy zabrać ze sobą znicze.

 

Copyright © 2010
Realizacja: Tomasz Banaś